Úvod

Věříme
v inovace

Bezvýkopové technologie

  • Výstavba vodovodů a kanalizací
  • Bezvýkopové opravy řádů
  • Protlaky ocelových chrániček
  • Protlak potrubí z kameniny

Bezvýkopové technologie

Věříme v inovace
Dotváříme
krajinu
ve funkční celek

Vodohospodářské stavby

  • Úpravy a revitalizace vodních toků
  • Rekonstrukce a výstavby vodních děl
  • Výstavba vodovodů a kanalizací
  • Rekultivace a revitalizace území
  • Výstavba a rekultivace skládek

Vodohospodářské stavby

Dotváříme krajinu ve funkční celek
Vracíme
zemi život

Nakládání s odpady a hydrogeologie

  • Sanace kontaminovaného geoprostředí
  • Hydrogeologické průzkumy
  • Hydrogeologické posudky pro stavební řízení
  • Ekologické audity a analýzy rizik
  • Čištění vrtaných i kopaných studní

Odpady a hydrogeologie

Vracíme zemi život
Technologie
zítřka
již dnes

Řežeme vodou:

  • všechny typy ocelí včetně kalených a nerezu
  • barevné kovy a slitiny
  • přírodní či umělé kameny, mramor, žulu
  • porcelán, keramiku včetně glazury
  • pryž, těsnící materiály, kompozity

Řezání vodou

Technologie zítřka již dnes

Z našich služeb vybíráme

Výstavba
inženýrských sítí

Výstavba inženýrských sítí

Poskytujeme práce na klíč - výstavbu splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a napojení na stávající řády.

Podrobněji

Protlaky
z kameninových trub

Protlaky z kameninových trub

Řízené šnekové vrtání pro pokládku kanalizačních trub – špičkové řešení pro úseky do 100 metrů.

Podrobněji

Výkopové práce
a terénní úpravy

Výkopové práce a terénní úpravy

Provádíme zemní a výkopové práce, zakládání staveb pro soukromé i občanské využití, modelace terénu zahrad a parků.

Podrobněji

Bezdozvukové
komory

Bezdozvukové komory

Bezdozvuková komora slouží k provádění hlukových zkoušek. Výsledná úroveň hladiny hluku je nižší než 15 dB(A).

Podrobněji

Řezání
vodním paprskem

Řezání vodním paprskem

Tato moderní metoda umožňuje obrábění materiálů s velmi vysokou pevností, velmi měkkých, křehkých i houževnatých.

Podrobněji

Čištění studní
a regenerace vrtů

Čištění studní a regenerace vrtů

Čištění kopaných i vrtaných studní
- regenerace štěrkového filtru
+ likvidace vzniklého odpadu
- cena od 5.500,- Kč

Podrobněji

Reference