Přijmeme hydrogeologa.

Přednost mají uchazeči s Osvědčením o odborné způsobilosti, vystaveným MŽP pro obor hydrogeologie a/nebo sanační geologie. Není však podmínkou.

Kontaktní osoba

Čestmír Kus, jednatel společnosti
Email: kus@talparpf.cz