Stavby inženýrských sítí

Dalším okruhem působnosti jsou stavby inženýrských sítí vodovodů a kanalizací, výstavby a sanace skládek, stavby bioplynových a čerpacích stanic, armaturních šachet, odlučovačů a staveb pro energetiku – náhonů vodních elektráren, odběrných a výustních objektů.

Pracovníci střediska s využitím těžké techniky rovněž realizují demolice staveb, následné terénní úpravy včetně založení trávníků a osazení stromy a keři.

Úpravy a revitalizace vodních toků a výstavba vodních nádrží

Úpravy a revitalizace vodních toků a výstavba vodních nádrží

Podrobněji

Výstavba vodovodů a kanalizací

Podrobněji

Terénní úpravy a výkopové práce

Provádíme terénní úpravy a výkopové práce, tedy odstranění skryvky, výkop základových pásů na rovinatých i svažitých pozemcích.

Podrobněji

Nákladní doprava

Tahač RENAULT PREMIUM- valníkový přívěs

Podrobněji