Provádíme vrtné práce s pomocí pohyblivé elektrohydraulické soupravy HVS  030E.

Tento typ vrtné soupravy je schopen vrtat vrty o průměru až 93 mm včetně vrtů s odběrem jádra pro vyhodnocování složení a vlastností horninového masivu nebo zemin.

Souprava HVS 030E
Souprava HVS 030E

Vzhledem k jejím rozměrům je možno tuto soupravu použít i v uzavřených, stísněných prostorách nebo obtížně dostupných místech.

Nízká hmotnost je výhodou pro možnost rychlých přesunů na pracovišti.

Souprava má využití při

  • zakládání staveb
  • (hydro)geologickém průzkumu
  • utěsňovacích pracích
  • trhacích pracích

Zakládání staveb

Pro potřeby zakládání staveb jsme schopni zařídit vrty pro

  • plošný (hydro)geologický průzkum (s možností odběru jader)
  • mikropiloty do průměru 93 mm
  • vývrty pro těsnící clony s následnou injektáží
  • vrty pro speciální zakládání
Zakládání staveb
Zakládání staveb

Hydro (geologický) průzkum

Vzhledem ke hmotnosti a rozměrům vrtné soupravy lze lehce provést geologický průzkum v krátkém čase a v libovolně velkém plošném rozsahu bez nežádoucího poškození povrchu těžkou mechanizací.

Souprava je vybavena i příslušenstvím pro odběr vrtných jader s možností okamžitého vyhodnocení.

Hydro (geologický) průzkum
Hydro (geologický) průzkum

Utěsňovací práce

Vrtací souprava je svými rozměry vhodná také pro práci v uzavřených prostorách. To lze s úspěchem využít při tvorbě těsnících clon pod tělesem hráze přehrad, kdy se vrty vrtají z prostor injektážních štol nebo ve stísněných poměrech v okolí obytných budov k utěsnění základových konstrukcí nebo výplni dutin v jejich okolí s pomocí cementových hmot.

Vrtné a injektážní práce

Trhací práce

Vrtací soupravu lze využít i k vrtání vývrtů pro trhací práce velkého i malého rozsahu.

Doplňkem vrtných prací jsou i injektážní práce, a to jak s použitím hmot na bázi cementu, tak i na bázi polyuretanu. 

Injektáž s pomocí cementových hmot jsme schopni provádět do vývrtů libovolného průměru tlakem až 10 MPa. Vzhledem k výkonu čerpadla až 3 m3 směsi za hodinu je toto vhodné i k výplňovým pracím při sanaci dutin v horninovém masivu nebo v okolí betonových konstrukcí.

Pro potřeby utěsnění trhlin v betonových konstrukcích jsme vybavení malým, lehce přenosným elektrickým čerpadlem IJP3000. To ve spojení s polyuretanovými napěňujícími hmotami dává efektivní nástroj k řešení těchto nedostatků.

Trhací práce
Trhací práce

Referenční stavba – injekční clona u VD Koryčany

V letech 2018-2020 společnost Talpa RPF, s.r.o. prováděla vrtné a injektážní práce na injekční  cloně v okolí tělesa hráze VD Koryčany.

Clona byla tvořena soustavou zajišťovacích a vlastních clonových vrtů délky 20-39 metrů se sklonem 0-45° od svislice. Vrty byly prováděny ve skalním podloží.

Vrty byly využity pro injektážní práce samotné clony, pro vodní zkoušky a i pro odběr vzorků jader.

Celkem bylo navrtáno cca 9 000 metrů vrtů průměru 93 mm a spotřebováno cca 1750 m3 cemento-bentonitové směsi.

Vrty byl prováděny z injekční štoly v tělese hráze jak do boků, tak i do podloží.

VD Koryčany
VD Koryčany